Navigácia

Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Zdenka Maslíková Ma Riaditeľka
 
 
PaedDr. Slavomír Gonek Go Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Janka Ihelková Ih Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Helena Baculáková Ba Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Benková Bn Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
 
 
Mgr. Anna Bugalová Bu Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Jana Bzdilíková Bz Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Mária Cisariková Cis Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Ing. Ján Czán Ca Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Čenková Če Vychovávateľka
 
 
Mgr. Alena Čimborová Či Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Terézia Dejčíková Dej Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
PhDr. Jana Goneková Gn Vychovávateľka
 
 
Mgr. Vlastimila Helešová Hel Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Jolana Jelenčiaková Jel Vychovávateľka
 
 
Mgr. Patrícia Jurištová Jr Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Mgr. Viera Kavalierová Kv Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Mgr. Janka Koperová Ko Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Daniela Kubiatková Kub Vychovávateľka
 
 
Mgr. Iveta Kudláčová Kd Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Anna Kullová Kull Vychovávateľka
 
 
Mgr. Alena Lehotská Le Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Máčiková Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
 
 
Jana Malíková Mal Vychovávateľka
 
 
Mgr. Yvonne Marjaková Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
 
 
Mgr. Lenka Martiaková Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Lenka Martiniaková Mv Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Zuzana Masárová Ms Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
 
 
Mgr. Andrej Maslík Rozvrh
Triedny učiteľ: IX.C
 
 
Mgr. Miriam Maslíková MMas Školská špeciálna pedagogička
 
 
Mgr. Libuša Michaliková Mh Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
 
 
Alena Olešňanová Ol Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Jana Pijáková Pk Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Marcela Pišková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
Bc. Martina Piteľová Pit Vychovávateľka
 
 
Mgr. Vlasta Prengelová Pg Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
PaedDr. Stanislava Rafajová Ra Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
 
 
Mgr. Zdenka Rebrošová Re Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Ivana Slanináková Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.D
 
 
Mgr. Lenka Slezáková Sz Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ivana Stehlíková Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
 
 
Mgr. Katarína Stoláriková St Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Michal Svatený Sn Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Gabriela Svrčková Sv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Šarláková Šr Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Zuzana Šenkýřová Še Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
Mgr. Viera Šušková Šuš Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Jana Šutiaková Šut Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr. Milan Vakula Va Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Vlasta Zubáková Zu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Peter Zubka Zb Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.C

© aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.12.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260
  • 041/4334165

Fotogaléria