Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia budúcich prváčikov, touto aplikáciou môžete vypísať elektronickú prihlášku ešte pred zápisom priamo z domu. Zároveň nám elektronické vyplnenie prihlášky uľahčí prácu pri elektronickom spracovaní údajov do školského elektronického systému. Je dôležité, aby ste pravdivo vyplnili všetky položky prihlášky. Pre tých, čo sa zapíšu elektronicky, na zápise už len skontrolujeme správnosť údajov. Ďakujeme Vám, že nám takto uľahčíte prácu pri spracovaní údajov.

Poplatky za zošity s predtlačou v hodnote 6 € sa budú vyberať pri zápise.

Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky (odklad sa vybavuje v materskej škole) a bude ďalší školský rok opäť navštevovať materskú školu, pri vypísaní elektronickej prihlášky napíšu do poznámky na konci elektronickej prihlášky, že majú vybavený odklad, alebo žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
  Rázusova 2260
 • 041/4334165 Riaditeľka školy
  041/4334166 amdministratíva
  041/ 433 56 90 školská jedáleň
  Mobil: 0908 422 052 – Riaditeľka školy
  Mob. jedáleň: 0911 506 171

Fotogaléria