• Prihláška na štúdium na našej škole

  Vážení rodičia budúcich prváčikov, touto aplikáciou môžete vypísať elektronickú prihlášku ešte pred zápisom priamo z domu. Zároveň nám elektronické vyplnenie prihlášky uľahčí prácu pri elektronickom spracovaní údajov do školského elektronického systému. Je dôležité, aby ste pravdivo vyplnili všetky položky prihlášky. Pre tých, čo sa zapíšu elektronicky, na zápise už len skontrolujeme správnosť údajov. Ďakujeme Vám, že nám takto uľahčíte prácu pri spracovaní údajov.

  Poplatky za zošity s predtlačou v hodnote 6 € sa budú vyberať pri zápise.

  Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky (odklad sa vybavuje v materskej škole) a bude ďalší školský rok opäť navštevovať materskú školu, pri vypísaní elektronickej prihlášky napíšu do poznámky na konci elektronickej prihlášky, že majú vybavený odklad, alebo žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

   

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  • Kontakty

   • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
   • Email školy: skola@zsrazusova.sk
   • Email správy IKT: spravca.zsrc@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 041/4334165, Riaditeľka školy-mobil: 0908422052, Amdministratíva: 041/4334166, Školská jedáleň: 041/4335690, Školská jedáleň-mobil: 0911506171
   • Rázusova 2260, 02201 Čadca Slovakia
   • IČO: 37812238
   • DIČ: 2021666097