Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia budúcich prváčikov. V tejto neľahkej dobe máte možnosť vypísať elektronickú prihlášku, pretože nie je možné absolvovať zápis do 1. ročníka osobne so svojim dieťaťom, tak ako po minulé roky. Zároveň nám elektronické vyplnenie prihlášky uľahčí prácu pri elektronickom spracovaní údajov do školského elektronického systému. Je dôležité, aby ste pravdivo vyplnili všetky položky prihlášky. Pre tých, čo sa zapíšu elektronicky, budeme na ich mailové adresy posielať potvrdenie o zapísaní. V prípade, že Vám potvrdenie na mailovú adresu nepríde do 05. mája 2020 kontaktujte nás na našej mailovej adrese  zsraz@stonline.sk. Ďakujeme Vám, že nám takto uľahčíte prácu pri spracovaní údajov.

Rodičia, ktorí využili elektronickú prihlášku ešte pred daným termínom zápisu napr. už v marci, tieto prihlášky sú platné, tiež Vám pošleme potvrdenie o zapísaní najneskôr do 05. mája 2020.

Poplatky za zošity s predtlačou sa budú vyberať až po nástupe do školy.

Zákonní zástupcovia, ktorí chcú požiadať o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o 1 školský rok,  si stiahnu tlačivo „Žiadosť o odklad“ , ktoré vypíšu a pošlú poštou na adresu školy, alebo fotokópiu odošlú na mailovú adresu:   zsraz@stonline.sk. Rodičia dieťaťa, ktoré bude mať odklad povinnej školskej dochádzky, tiež musia vyplniť elektronickú prihlášku a do poznámky na konci elektronickej prihlášky napíšu, že žiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa.

K tlačivu bude potrebné dodať aj potvrdenia:  

-          odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

-          odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

Tieto 2 potvrdenia doručíte na riaditeľstvo školy najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260
  • 041/4334165

Fotogaléria