Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Rebrošová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Stoláriková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Šušková
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šenkýřová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Cisariková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlastimila Helešová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Jurištová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Bugalová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bzdilíková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Šutiaková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kudláčová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Dejčíková
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Zubáková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Pijáková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Pišková
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Masárová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Yvonne Marjaková
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Michaliková
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Zubka
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Prengelová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Stehlíková
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Benková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Martiniaková
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Stanislava Rafajová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Kavalierová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Máčiková
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Maslík
IX.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Slanináková

© aScAgenda 2021.0.1246 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 02.12.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260
  • 041/4334165

Fotogaléria