• Profil školy


    • Základná škola v Čadci na Rázusovej ulici je sídliskovou školou pavilónového typu.
     Objekt školy pozostáva zo siedmich pavilónov a telocvične.
     Vyučovací proces okrem klasických tried prebieha aj v odborných učebniach - fyziky, chémie, informatiky, cudzích jazykov, študovni, multimediálnej učebni, školskej  kuchynke, školských dielňach.
     Súčasťou školy je školská knižnica a školská jedáleň, ktorá je vývarovňou pre 3 mestské školy.
     Priaznivé prostredie pre športovanie detí vytvára aj športový areál s futbalovým, basketbalovým, volejbalovým -antukovým ihriskom, beachvolejbalovými ihriskami a bežeckou dráhou.
     Ako plnoorganizovaná škola výchovno-vyučovací proces zabezpečuje od roku 1967, ktorá prešla v rooch 2009/2010 rozsiahlou rekonštrukciou v rámci projektu: Mesto pre deti – modernizácia,   rekonštrukcia a vybavenie najväčšej  základnej školy v Čadci


     Riaditeľkou školy je v súčastnosti  Mgr. Zdenka Maslíková.
     Zástupca pre 2. stupeň - Mgr. Janka Ihelková.
     Zástupca pre 1. stupeň - PaedDr. Slavomír Gonek

  • Kontakty

   • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
   • Email školy: skola@zsrazusova.sk
   • Email správy IKT: spravca.zsrc@gmail.com
   • Riaditeľka školy: 041/4334165, Riaditeľka školy-mobil: 0908422052, Amdministratíva: 041/4334166, Školská jedáleň: 041/4335690, Školská jedáleň-mobil: 0911506171
   • Rázusova 2260, 02201 Čadca Slovakia
   • IČO: 37812238
   • DIČ: 2021666097