Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Rebrošová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Šušková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Šutiaková
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Cisariková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Dejčíková
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Novotná
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Stoláriková
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bzdilíková
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Bugalová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Jurištová
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kudláčová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlastimila Helešová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Zubáková
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Libuša Michaliková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Prengelová
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Polepšeková
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Benková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Martiniaková
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Masná
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Kavalierová
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Máčiková
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Maslík
VII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Slanináková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marta Mackovčáková
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Pijáková
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Pišková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Yvonne Marjaková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Svrčková
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Masárová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria