Navigácia

Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Rebrošová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Mia Isabelle Ambrušová
2    Diego Baláž
3    Jenifer Balážová
4    Regína Balážová
5    Matias Bobčík
6    Lea Mária Čavajdová
7    Matej Garabík
8    Anna Garabíková
9    Nikola Goralka
10    Peter Jakubec
11    Pavlína Krkošková
12    Miroslav Kubičina
13    Nina Lorencová
14    Natália Naštická
15    Richard Pančura
16    Branislav Prívara
17    Martin Slivka
18    Bruno Strišovský
19    Lívia Ščuryová
20    Michal Šenfeld
21    Melánia Tomeková
22    Tomáš Wang
23    Eva Zvercová

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria