Navigácia

Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Terézia Dejčíková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Radoslav Jozef Bačík
3    Oliver Baroniak
4    Katarína Bazgerová
5    Adrián Beleš
6    Vanesa Benková
7    Juraj Čička
8    Matúš Dudkovič
9    Michael Duraj
10    Krištof Gerát
11    Jakub Heglas
12    Nina Hudáková
13    Sára Kamenišťáková
14    Liana Kotuľová
15    Dávid Krupík
16    Michal Masný
17    Isabella Olmedo
18    Ema Pauleje
19    Sára Pavlusová
20    Alexandra Sýkorová
21    Samuel Venderla
22    Karolína Vršková
23    Ela Vrúbelová
24    Marek Kupka

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria