Navigácia

Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Bzdilíková
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Leonidas Baláž
2    Izabela Balážová
4    Eliška Bujňaková
5    Adam Bukovan
6    Lea Gladišová
7    Karin Grajciarová
8    Adrián Grochal
9    Kristína Kavalková
10    Laura Kresničerová
11    Viktória Michálková
12    Natália Olešňaniková
13    Lillien Pavlíková
14    Lívia Sajková
15    Matúš Sivera
16    Adrián Šimčík
17    Filip Šubík
18    Tamara Urbaníková
19    Alex Velický
21    Xuan Binh Nguyen Nguyen

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria