Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: PaedDr. Agnesa Bergerová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Soňa Bohovičová
3    Soňa Čimborová
5    Adrián Firášek
6    Timea Heglasíková
7    Kristián Chreno
8    Tobias Jančík
9    Branislav Kobolka
10    Daniel Krajňák
11    Michaela Kyzeková
12    Filip Matuškovič
13    Filip Mokáň
14    Dávid Petrek
15    Tamara Prengelová
16    Vanesa Rafajová
17    Šimon Rebroš
18    Michaela Sihelníková
19    Sára Sloviaková
20    Peter Škereň
21    Andrej Zbončák
22    Kaixi Zhang

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria