Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CV.DVI.AVI.BVII.AVII.BVII.CVII.DVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.C
Triedny učiteľ: Mgr. Libuša Michaliková
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Samuel Červeň
2    Jakub Čučo
3    Sofia Fabuľová
4    Samuel Hacek
5    Vladimír Hudák
6    Alica Húdeková
7    Sofia Eliška Chvílová
8    Margaréta Kačurová
9    Artur Kavalier
10    Viktória Kubašková
11    Ema Kupková
12    Patrik Masiarčin
13    Michal Mikoláš
14    Juraj Minarovič
15    Samuel Nečeda
16    Nina Pečková
17    Barbora Pohančeníková
18    Alica Rebrošová
19    Alžbeta Sedláčková
20    Stanislava Trlíková
21    Matúš Turiak
22    Nataša Vanáková

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria