Navigácia

Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Šutiaková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Michal Belko
2    Samuel Červeň
3    Jakub Čučo
4    Sofia Fabuľová
5    Samuel Hacek
6    Vladimír Hudák
7    Alica Húdeková
8    Sofia Eliška Chvílová
9    Margaréta Kačurová
10    Artur Kavalier
11    Jonáš Kopačka
12    Viktória Kubašková
14    Patrik Masiarčin
15    Michal Mikoláš
16    Juraj Minarovič
17    Samuel Nečeda
18    Nina Pečková
19    Barbora Pohančeníková
20    Alica Rebrošová
21    Alžbeta Sedláčková
22    Stanislava Trlíková
23    Matúš Turiak
24    Nataša Vanáková

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria