Navigácia

Zoznam tried › Trieda VIII.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Svrčková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
3    Vanesa Bodorová
4    Jakub Cudrák
5    Rebeka Cudráková
7    Nikola Gomolová
8    Ján Hajduk
11    Anh Thu Chau
12    Ľuboš Kobolka
13    Daniel Kotuľa
15    Alex Linhart
16    Daniela Ondrašinová
17    Lucia Sidorová
19    Dávid Slivka
20    Matej Stuchlík
22    Hugo Vakula
23    Michael Vavrík
24    Andrea Veselá
25    Adrián Tremboš
28    Natália Mikulíková
29    Natália Ziavková
30    Phuong Nhi Nguyen

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria