Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Stehlíková
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ján Buček
2    Dávid Bulej
3    Zuzana Gabrišová
4    Enrik Gamrot
6    Samuel Grešák
7    Štefan Jarabek
8    Martina Jurgová
9    Patrik Kaluža
10    Tomáš Kondek
11    Sára Nika Koperová
12    Ján Kubačka
13    Júlia Kyzeková
14    Paulína Podsklanová
15    Lukáš Polák
16    Eliška Pytliaková
18    Denisa Stasinková
19    Michal Tremboš
20    Tomáš Urbánek
21    Erika Urbánková
22    Nina Brinzová
23    Patrícia Rajeková

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria