Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Vlasta Prengelová
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Matej Budoš
5    Radoslav Delinčák
7    Slavomír Filo
8    Erika Gráfová
10    Sabina Cholujová
11    Kristína Janíčková
12    Šimon Jedinák
13    Miriama Jurišová
14    Tamara Kaličáková
15    Marek Lobodáš
16    Matej Samuhel
17    Samuel Síkora
19    Erik Slučiak
22    Dominika Zbončáková
23    Timea Grečmalová

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria