Navigácia

Zoznam tried › Trieda IX.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Závodníková
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marek Baroniak
2    Adam Briestenský
3    Andrea Bučková
4    Matej Droštín
5    Mária Ďuranová
6    Branislav Hadida
7    Beáta Horniaková
8    Barbara Jakubíková
9    Kristína Kazárová
10    Matej Kubiatko
11    Andrea Kullová
12    Rebeka Maurská
13    Simona Nemčáková
14    Dominika Petreková
15    Matej Sloviak
16    Dávid Tlelka
18    Adam Vojtuš
19    Sofia Zatloukalová

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria