Navigácia

Zoznam tried › Trieda V.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Čimborová
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Vojtech Bačík
2    Angelika Balážová
3    Matúš Baník
4    Kristián Belko
5    Nina Harvaníková
6    Samuel Hmíra
7    Sára Jančíková
8    Timea Kondeková
9    Marek Krupík
10    Radovan Kubiatko
11    Timea Kuffová
12    Adrián Luptovec
13    Linda Lysíková
14    Radovan Patrik Ondrašina
15    Jakub Petrek
16    Lukáš Szulowski
17    Sebastián Šmelka
18    Nicol Tatarčiaková
19    Kristián Ziavka

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria