Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Slanináková
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jakub Carlos Adamove
2    Sára Bégerová
3    Karolína Bírová
4    Eliška Bulejová
5    Michaela Bzdilíková
6    Michal Gráf
7    Patrik Jaroš
8    Richard Jurčo
9    Sophia Kasajová
10    Laura Korajová
12    Adam Kubica
13    Nikolaj Lorenc
14    Janka Pytelová
16    Tamara Rusnáková
17    Marián Sloviak
18    Samuel Straka
19    Matúš Tlelka
20    Barbora Truchlá
21    Tomáš Zajac

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria