Navigácia

Zoznam tried › Trieda VI.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIII.DIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVI.DVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BVIII.CIX.AIX.BIX.CIX.D
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Máčiková
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 5 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
4    Samuel Bobčík
5    Branislav Čečotka
6    Hugo Ďurana
7    Július Franek
8    Juraj Frišo
9    Sára Frišová
10    Andrej Fritz
11    Kristína Hadidová
12    Quang Thai Chau
14    Samuel Kováč
15    Matúš Kubiš
16    Alexandra Maloušová
17    Tobias Mazúr
18    Natalia Ondrejkovičová
19    Timotej Podsklan
21    Kristián Sekerka
22    Tatiana Smrekovská
23    Marián Tlelka
24    Andrej Kubiš

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria