Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Zdenka Maslíková Ma Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Slavomír Gonek Go Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Janka Ihelková Ih Rozvrh
Zástupkyňa
cyprichovajan@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Benková Bn Rozvrh
Triedna učiteľka: V.D
 
 
Mgr. Anna Bugalová Bu Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Mgr. Jana Bzdilíková Bz Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Mária Cisariková Cis Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Ing. Ján Czán Ca Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Čenková Če Vychovávateľka
 
 
Mgr. Alena Čimborová Či Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Terézia Dejčíková Dej Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Vlastimila Helešová Hel Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Jolana Jelenčiaková Jel Vychovávateľka
 
 
Mgr. Patrícia Jurištová Jur Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Magdaléna Kapustová Ka Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Kavalierová Kv Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mgr. Janka Koperová Ko Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Daniela Kubiatková Kub Vychovávateľka
 
 
Mgr. Iveta Kudláčová Kd Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Anna Kullová Kull Vychovávateľka
 
 
Ing. Marta Mackovčáková Mc Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Eva Máčiková Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
 
 
Jana Malíková Mal Vychovávateľka
 
 
Mgr. Yvonne Marjaková Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Mgr. Lenka Martiniaková Mv Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
 
 
Mgr. Zuzana Masárová Ms Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
zuzanamasarova@centrum.sk
 
 
Mgr. Andrej Maslík Rozvrh
Triedny učiteľ: VII.C
andrej.maslik@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Masná Mn Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
 
 
Mgr. Libuša Michaliková Mh Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Erika Novotná No Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Alena Olešňanová Ol Vychovávateľka
 
 
Mgr. Tomáš Pavlík Pa Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Pijáková Pk Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
j.pijakova67@gmail.com
 
 
Mgr. Marcela Pišková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
marc.piskova@gmail.com
 
 
Bc. Martina Piteľová Pit Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Polepšeková Po Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
janapolepsekova@gmail.com
 
 
Mgr. Vlasta Prengelová Pg Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
Mgr. Zdenka Rebrošová Re Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Mgr. Ivana Slanináková Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.D
 
 
Mgr. Ivana Stehlíková Sa Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Stoláriková St Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Gabriela Svrčková Sv Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
 
 
Mgr. Zuzana Šarláková Šr Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Lenka Šlapková Šp Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Šušková Šuš Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
Mgr. Jana Šutiaková Šut Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Vlasta Zubáková Zu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
 
 
Mgr. Peter Zubka Zb Rozvrh
Učiteľ
f.malouda7@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria