Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Zdenka Maslíková Ma Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Slavomír Gonek Go Rozvrh
Zástupca
 
 
Mgr. Janka Ihelková Ih Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Anna Benková Bn Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
 
 
PaedDr. Agnesa Bergerová Ber Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
 
 
Mgr. Anna Bugalová Bu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
 
 
Mgr. Mária Cisariková Cis Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
Ing. Ján Czán Ca Učiteľ
 
 
Mgr. Anna Čenková Če Vychovávateľka
 
 
Mgr. Alena Čimborová Či Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
 
 
Mgr. Terézia Dejčíková Dej Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
 
 
PaedDr. Katarína Gocálová Gc Triedna učiteľka: IV.B
 
 
Mgr. Vlastimila Helešová Hel Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
 
 
Jolana Jelenčiaková Jel Vychovávateľka
 
 
Mgr. Patrícia Jurištová Jur Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Magdaléna Kapustová Ka Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Lenka Kašáriková Asistentka učiteľa
 
 
Bc. Lenka Kašáriková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Viera Kavalierová Kv Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Janka Koperová Ko Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Daniela Kubiatková Kub Vychovávateľka
 
 
Mgr. Iveta Kudláčová Kd Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
 
 
Mgr. Anna Kullová Kull Vychovávateľka
 
 
Ing. Marta Mackovčáková Mc Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mgr. Eva Máčiková Mk Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
 
 
Jana Malíková Mal Vychovávateľka
 
 
Mgr. Yvonne Marjaková Mr Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Lenka Martiniaková Mv Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
 
 
Mgr. Zuzana Masárová Ms Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
 
 
Mgr. Andrej Maslík Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.C
 
 
Mgr. Miriam Maslíková MMas Odborná zamestnankyňa
 
 
Mgr. Michaela Masná Mn Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
 
 
Mgr. Libuša Michalíková Mh Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Novotná No Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
 
 
Mgr. Tomáš Pavlík Pa Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Jana Pijáková Pk Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
 
 
Mgr. Marcela Pišková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
 
 
Martina Piteľová Pit Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Polepšeková Po Rozvrh
Učiteľka
janapolepsekova@gmail.com
 
 
Mgr. Vlasta Prengelová Pg Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
 
 
Mgr. Zdenka Rebrošová Re Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
 
 
Mgr. Ivana Slanináková Sl Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.D
 
 
Mgr. Ivana Stehlíková Sa Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.D
 
 
Mgr. Katarína Stoláriková St Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Gabriela Svrčková Sv Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
 
 
Mgr. Zuzana Šarláková Šr Asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Lenka Šlapková Šp Učiteľka
 
 
Mgr. Viera Šušková Šuš Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
 
 
Mgr. Jana Šutiaková Šut Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
 
 
Mgr. Lucia Závodníková Zk Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Mgr. Vlasta Zubáková Zu Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
 
 
Mgr. Peter Zubka Zb Rozvrh
Učiteľ
f.malouda7@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1095 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.04.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria