Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Cisariková
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Terézia Dejčíková
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Novotná
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Stoláriková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Rebrošová
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Šušková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Jurištová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kudláčová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlastimila Helešová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Zubáková
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Šutiaková
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bzdilíková
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Agnesa Bergerová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Bugalová
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Martiniaková
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Masná
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Čimborová
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera Kavalierová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Máčiková
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrej Maslík
VI.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Slanináková
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Marta Mackovčáková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Pijáková
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marcela Pišková
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Yvonne Marjaková
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Svrčková
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Masárová
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Závodníková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Prengelová
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Benková
IX.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Stehlíková

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria