Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Mária Cisariková
I.B Triedny učiteľ Mgr. Terézia Dejčíková
I.C Triedny učiteľ Mgr. Erika Novotná
II.A Triedny učiteľ Mgr. Katarína Stoláriková
II.B Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Rebrošová
II.C Triedny učiteľ Mgr. Viera Šušková
III.A Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Jurištová
III.B Triedny učiteľ Mgr. Iveta Kudláčová
III.C Triedny učiteľ Mgr. Vlastimila Helešová
III.D Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Zubáková
IV.A Triedny učiteľ Mgr. Jana Šutiaková
IV.B Triedny učiteľ PaedDr. Katarína Gocálová
IV.C Triedny učiteľ PaedDr. Agnesa Bergerová
IV.D Triedny učiteľ Mgr. Anna Bugalová
V.A Triedny učiteľ Mgr. Lenka Martiniaková
V.B Triedny učiteľ Mgr. Michaela Masná
V.C Triedny učiteľ Mgr. Alena Čimborová
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Helena Baculáková
VI.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Máčiková
VI.C Triedny učiteľ Mgr. Andrej Maslík
VI.D Triedny učiteľ Mgr. Ivana Slanináková
VII.A Triedny učiteľ Ing. Marta Mackovčáková
VII.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Pijáková
VII.C Triedny učiteľ Mgr. Marcela Pišková
VIII.A Triedny učiteľ Mgr. Yvonne Marjaková
VIII.B Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Svrčková
VIII.C Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Masárová
IX.A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Závodníková
IX.B Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Prengelová
IX.C Triedny učiteľ Mgr. Anna Benková
IX.D Triedny učiteľ Mgr. Ivana Stehlíková

© aScAgenda 2018.0.1058 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.08.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
    Rázusova 2260, 02201 Čadca
  • 041/4334165

Fotogaléria